Ali Alioğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ali Alioğlu
05.21.2020, 22:16
Üyelik tarihi 02.21.2018
7 konu

Izmire neden gavur izmir deniyor

1900'lerde İzmir nüfusu 250 bin...
55 bin Rum.
21 bin Yahudi.
10 bin Ermeni.
50 bin diğer yabancılar.
114 bin Müslüman Türk.
(Bilge Umar, İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, Bilge Yayınları, s.13)

Yani, İzmir'in yarıdan fazlası gavur...
İşte bunlar bizi Arap seviciliği ile suçlayan haçlılar!
İslâm’a, Kur'ân'a, Peygamber(SAS)’e direk saldıramadıklarından, Araplar üzerinden saldırıyorlar. Halbuki Osmanlı’ya ihanet eden Arapların başı Hz.Ali soyundan gelen Şerif bin Hüseyin, Mustafa Kemal gibi İttihatçıydı. İttihat Terakki tarafından 1908'de Osmanlı Meclisi'ne mebus yapıldı, Abdülhamid Han sürgüne gönderildikten sonra İttihat Terakki tarafından Mekke Emiri ilan edildi.

Bitmedi !

Tülay Alim Baran, “Bir Kentin Yeniden Yapılanması İzmir” 1923-1938, sayfa 26'da Yunanlıların işgali ile birlikte İzmir'deki Rum nüfusunun üçe katlanıp 140 binlere dayandığını söylüyor.

Tarihçi Tevfik Çavdar ise İzmir’li Türkler için, "Batı örneği toplumsal yaşama adapte olmayan küçük bir azınlık" diyor.
İşte bu ve bunların bu günkü finoları, her gün Osmanlı döneminde Türk’ler ezilmişti diye edebiyat yapıyorlar..