Allah’ım;
Başımıza gelebilecek her türlü kötülükten, utanılacak hallere düşmekten, gam ve tasadan, darlık ve düşkünlükten, baskılara maruz kalmaktan, dünya hadiseleri altında ezilmekten bizleri muhafaza eyle. Evlatlarımızı her türlü kötülükten, kötülerle karşılaşmaktan muhafaza eyle. Bize onların acısını yaşatma. Bizi onlarla imtihan etme...
Allah'ım;
Bizleri izzetli, haysiyetli, şerefli, vakarlı, Adaletli, hakkaniyetli Müslümanlardan eyle...
Bizlere senin rızanı kazanacak ameller işlemeyi, her ödediğimiz bedele karşılık sabretmeyi öğret...
Bizden aşkı eksik etme, gözümüz de gönlümüz de senden başkasına açılmasın. Bizlere; sevdiklerini sevdir, sevmediklerinden uzaklaştır...
Bizlere; zulme uğrasak da zulme boyun eğmeyen, güç elde ettiğimizde de zulmetmeyen bir şuur kazandır.
Bizlere utanacağımız yüzlerle karşılamayacağın bir Cennet hayatı yaşat. Kendimizi de neslimizi de, bütün ümmet-i Muhammed'i de Cehennem ateşinden koru.
Allah’ım;
Bizi yolsuzlara, soysuzlara tercih etme.
Bizi zillete, meskenete düşürme...
Arkamız ol bizim, bize sahip çık, bizi himaye et...
Kibrimizi yok et, kötü zandan uzaklaştır, hüsrana uğratma bizi...
Bizi dirilt, bize can ver, hayat ver bize...
Allah’ım;
Daraltma, bunaltma, sıkıntılara düçar etme bizi...
Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi tertemiz eyle...
Rızkımızı geniş eyle, ahlakımızı güzel eyle, kazancımızı helal eyle...
Bizi çirkin sözlerden, yalandan, küfürden merhametinle muhafaza eyle...
Ölülerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle.
Ruhunuz Said, ömrünüz mezid, cumanız ve Ramazan ayınız mübarek olsun...
AMİN