Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz atasözünün anlamı

Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz, dünyada sebepsiz hiçbir şey yoktur. Vuku bulan her şeyin, bir itici gücün etkisiyle olduğu, kişilerin ve olayların da bu doğrultuda varlıklarını sürdürdükleri muhakkaktır.

Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz atasözünün anlamı

Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz (dal kımırdamaz) anlamı şu şekilde :

İnsan hiçbir şeyi sebepsiz sanmamalı, her durumda iyi düşünüp ibret ve ders almalıdır. Bazen olaylar insanların hiç bilmedikleri hikmetlerle yüklüdür. Allah'ın takdiri yürüken birtakım sebepler kendiliğinden ortaya çıkıp ilahi iradeye zemin hazırlar.

Her olayın bir sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğunu vurgulamak üzere söylenir. Meydana gelmiş hiçbir olay sebepsiz değildir. Bir iş, bir oluş, bir durum kendiliğinden meydana gelmez. Her durumu doğuran bir etken vardır.

Dünyada sebepsiz hiçbir şey yoktur. Vuku bulan her şeyin, bir itici gücün etkisiyle olduğu, kişilerin ve olayların da bu doğrultuda varlıklarını sürdürdükleri muhakkaktır. İnsan hiçbir şeyi sebepsiz sanmamalı, her durumda iyi düşünüp ibret ve ders almalıdır. Bazen olaylar insanların hiç bilemedikleri hikmetlerle yüklüdür. Allah'ın takdiri yürürken birtakım sebepler kendiliğinden ortaya çıkıp İlahî iradeye zemin hazırlar.

Her olayın bir sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğunu vurgulamak üzere söylenir.