Arık etten yağlı tirit olmaz

Arık etten yağlı tirit olmaz atasözünün anlamı, değersiz kişiden yararlı iş, verimsiz topraktan bol ürün beklenemez.

Arık etten yağlı tirit olmaz

Kalitesiz, işe yaramaz bir araç kullanarak ortaya çok değerli ve verimli bir şeyin çıkması beklenemez. Bunu gibi güçsüz, zayıf ve değersiz kimseden istenilen verim alınamaz. Verimsiz bir topraktan da bol, bereketli ürün beklenemez.

Kalitesiz, eski, çürük gereçler kullanılarak değerli bir iş yapılamaz. Bunun gibi hiçbir niteliği olmayan bir kimseden istenilen verim alınamaz. Verimsiz bir topraktan da bol ürün beklenemez.* arık: Yağsız, cılız.* tirit: Et suyuna ekmek doğranarak yapılan yemek.