ADY - Ağ Destekli Yetenek
AİKB - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası / EBRD - European Bank for Reconstruction and Development
AK Parti - Adalet ve Kalkınma Partisi
AKDTYK - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ANAP - Anavatan Partisi
ASELSAN - Askerî Elektronik Sanayii
AVM - Alış Veriş Merkezi

BDDK - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BDP - Barış ve Demokrasi Partisi
BDT - Bağımsız Devletler Topluluğu
B.E. - Büyük Elçi
BİST - Borsa İstanbul
BMKP - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
CMUK - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

DAİB - Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği
DPID - Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
DHKP-C - Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DSH - Denizaltı Savunma Harbi Roketi
DTK - Demokratik Toplum Kongresi / Kongreya Civaka Demokratîk
DYP - Doğru Yol Partisi

EAACİ - Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi / The European Academy of Allergy and Clinical İmmunology
EGİAD - Ege Genç İşadamları Derneği
ESDER - Eğitim Sevenler Derneği

FEM - Fırat Eğitim Merkezi
FSEK - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

GAP - Güneydoğu Anadolu Projesi
GSMH / GMH - Gayrisafi Millî Hâsıla
GSYH / GYH - Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla
GSS - Zorunlu Genel Sağlık Sigortası

HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi
HMUK - Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
HRW - İnsan Hakları İzleme Örgütü / Human Rights Watch
HSYK - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
HÜS - Hemolitik Üremik Sendromu

İAB - İstanbul Altın Borsası
İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi
İFAD - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu / İnternational Fund for Agricultural Development
İGEME - İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
İHD - İnsan Hakları Derneği
İHH İnsani Yardım Vakfı - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsanî Yardım Vakfı
İLESAM - İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
İNTERPA - Uluslararası Polis Akademileri Birliği / İnternational Association of Police Academies
İPA - Uluslararası Polis Birliği
İŞKUR - İş ve İşçi Bulma Kurumu

KADEK - Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi / Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistanê
KCK - Kürdistan Topluluklar Birliği / Koma Civakên Kurdistan
KİK - Kamu İhale Kurumu
K.K.K. - Kara Kuvvetleri Komutanlığı
KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ - Küçük ve Orta Boy İşletmeler
KOM - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı

MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
MAZLUMDER - İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği
MEB - Milli Eğitim Bakanlığı
MGK - Milli Güvenlik Kurulu
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
MKE - Makine Kimya Endüstrisi
MOBESE - Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu
M.Ö. - Milâttan Önce
M.S. - Milâttan Sonra

NYPD - New York Polis Departmanı

OECD - Ekonomik İsbirligi ve Kalkınma Örgütü / Organisation for Economic Co-operation and Development
OMTAS - Orta Menzilli Tanksavar Silâh
OSTİM - Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi
OYAK - Ordu Yardımlaşma Kurumu

PKK - Kürdistan İşçi Partisi / Partiya Karkerên Kurdistan

RTÜK - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SASAM - Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi
SEKA - Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
SHÇEK - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SPK - Sermaye Piyasası Kurulu
SSİ - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu
SSR - İkincil Gözetim Radarı / Secondary Surveillance Radar
STK - Sivil Toplum Kuruluşu
STM - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
STÖ - Sivil Toplum Örgütü

ŞİÖ - Şanghay İşbirliği Örgütü

TAİ - Turkish Aerospace İndustries
TC / T.C. - Türkiye Cumhuriyeti
TCK - Türk Ceza Kanunu
TCMB - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TDL - Temel Düzey Lisans
TEİS - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
TEM - Terör, İstihbarat, Organize, Mali, ve Siber Suçlarla Mücadele
TİB - Türkiye İhracatçılar Birliği
TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOKİ - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TOMA - Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı
TOSAGEM - Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
TÖMER - Türkçe Öğretim Merkezi
TRT - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSK - Türk Silahlı Kuvvetleri
TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
TUSİB - Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği
TUSKON - Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu
TUYED - Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği
TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİSAD - Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜMSİAD - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
TÜRKAK - Türk Akreditasyon Kurumu
TÜRSEF - Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

UMTAS - Uzun Menzilli Tanksavar Silâh
UUİ - Uluslararası Uzay İstasyonu

VGM - Vakıflar Genel Müdürlüğü
VOB - Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası

WWF - Dünya Doğayı Koruma Vakfı / World Wide Fund for Nature

YARSAV - Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Kurulu
YP - Yurt Partisi
YSK - Yüksek Seçim Kurulu