Allahım;
Her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, zulme uğramaktan, isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten, geçmişe kederlenmekten ve geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırız, Ya Rabbi!
Korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten, hilekar dosttan, zalim yöneticiden, kabir azabından, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden sana sığınırız...
Allah’ım;
Gönlümüzü sana açtık, Sen imdat eyle, Sen affeyle, gelişimizi-gidişimizi, yollarımızı Sen hayır eyle.
Allah’ım;
Bizi en iyi bilen tanıyan Sen’sin...
Sen’den başkası bizi eksik bilir, noksan tanır, hakkımızda yanlış hüküm verir.
Bizi düşmanlarımıza, yol yordam bilmeyenlere, usül ve üslûb fukaralarına, edepsizlere tercih etme...
Bizi bu dünyanın süslerine, zinetlerine, makam ve koltuklarına yapışıp ahiretini berbat eden, azabını arttıran, hesabını zorlaştıran kullarından eyleme...
Vuslat derdindeyiz, nefsin tuzaklarına düşürme bizi...
Allahım;
Bizleri dünya ve ahiretin bütün şerlerinden ve şerirlerinden muhafaza eyle.
Hesap gününde emniyeti, Sen’in yüzüne bakabilecek amellerle Sana gelmeyi, hesaptan sonra cennetini talep ederiz.
Sana yakın olanlarla birlikte olmayı, rükû ve secde sahipleriyle, sözlerini tutan zümrelerle birlikte haşrolmayı dileriz.
Allahım;
Kalbimizi, kabrimizi, gözümüzü, kulağımızı, tenimizi, kanımızı Senin fazl-ı keremine emanet ediyoruz. Sen koru, Sen muhafaza eyle Ya Rabbi...
Ruhunuz saîd, ömrünüz mezîd, cumanız ve Zilhicce ayınız, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Cami-i Kebir’i mübarek olsun...
Bugün cuma bir başka güzel.
Hayırlı Cumalar